Hipermemorias és un projecte de recerca que recull històries de persones grans amb la finalitat de preservar les seves memòries en l'entorn digital, per a fer-les accessibles a les noves generacions. Tots els testimoniatges recollits parlen d'experiències des de la perspectiva de com les tecnologies de la comunicació han impactat en les seves vides al llarg dels anys.

Els nostres objectius eren establir un llenguatge comú i un punt de trobada intergeneracional, proporcionar alfabetització digital a les persones grans i alfabetització analògica a les noves generacions, així com crear un banc documental i una història polifònica participativa entorn de les tecnologies de la comunicació.