El Contrallum ContraPresentació (24 de març de 2018) va presentar el llibre de Joan Nogué, Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona (UdG), titulat "Paesaggio, territorio, società civile. Il senso del luogo nel contemporaneo" (Libria, 2017).

Podem contribuir conceptualment a la presentació d’un llibre sense haver-lo llegit abans? Podem expandir el seu relat?

El llibre parteix del paisatge com un bé comú, com una expressió dels canvis de la societat en cada època, i com un concepte cultural fonamental a partir del qual reflexionar sobre el sentit del lloc o sobre l'experiència polisensorial i emocional dels espais. Els convidats van vincular col·lectivament imatges i fragments del llibre prèviament seleccionats, i van inspirar a en Joan Nogué a una manera diferent d’apropar-s’hi.


Com a dissenyadora social, la meva contribució i el meu rol a Contrallum és:

  • Potenciar un entorn de co-creació
  • Co-crear la metodologia de l'acte per a interactuar a través del disseny i col·laborar a través de la imaginació
  • Partir de la idea que els participants són d'una gran diversitat de procedències, perspectives i inquietuds  
  • Cada acte de Contrallum és considerat com a part d'alguna cosa més gran, interconnectat i en constant transformació

Aquesta entrada està relacionada amb el projecte: