Com a investigadora en disseny social, juntament amb Mi Sun Na, van iniciar una recerca que explora diferents formes d'interactuar amb i a través del disseny en un projecte basat en la comunitat amb l'objectiu de facilitar un pas cap a una millor forma de vida.

Partim de la base que la recerca en disseny havia d'evitar l'estandardització metodològica i, en el seu lloc, millorar la capacitat inherent que té el disseny per a explorar, especular, singularitzar, diversificar i expressar resultats d'una manera completament diferent; una metodologia de recerca que pot ser conceptualment variada, imaginativa i fins i tot poètica. Això és, tal vegada, més evident quan l'objecte de recerca no se centra en objectes o serveis, sinó que té un impacte directe en la vida de les persones.

Evitant aquesta estandardització acadèmica, vam decidim aplicar metodologies de recerca participativa, com és la Recerca a través del Disseny (RtD) i la Recerca d'Acció Participativa (PAR).

Aquest període de quatre mesos de recerca aplicada -amb, a través i per a la comunitat de Sant Boi de Llobregat- pot ser vist com un procés obert en el qual cada activitat de disseny es considera part d'una iniciativa de recerca més àmplia. Com a resultat, s'han creat nous coneixements i, la qual cosa és més important, aquests coneixements són capaços de ser transferibles d'un projecte a un altre.

Creiem que el disseny té un gran poder per a donar suport al canvi social, i que la recerca a través del disseny revela i facilita una comprensió més profunda dels comportaments, necessitats i somnis de les persones.

La comunitat amb la qual treballem es troba a Sant Boi de Llobregat, concretament a la Plaça de la Generalitat. Aquí un antic quiosc abandonat ha estat recuperat per un grup d'educadores socials de l'Associació CirculaCultura, no per a vendre diaris o revistes, sinó per a esdevenir un espai on exercir l'educació social des de l'espai públic.

A través del nostre projecte ens van preguntar:

Quin tipus d'accions de disseny podríem implementar per a facilitar que la comunitat de Sant Boi de Llobregat s'apropiï del seu quiosc i decideixi el futur que en vol?

Com podem crear les condicions perquè la comunitat pugui fer la seva pròpia elecció de la millor manera, veient el quiosc com un pas cap a una millor forma de viure en el seu barri?

Vídeo

Composició musical etnogràfica

Tutors:

Danielle Wilde

Professor Associat de Disseny en la Universitat del Sud de Dinamarca, Kolding (SDU). El seu objectiu és comprendre com el disseny amb, per a i a través de la totalitat de la riquesa sensorial del cos humà pot transformar la forma en què el disseny i la vida es desemboliquen en un món més que humà, plantejant la corporeïtat de l'ésser humà, la crisi climàtica i la sisena extinció en massa com a qüestions materials interdependents.

Andreu Belsunces

Investiga la intersecció entre la sociologia de la tecnologia i el disseny, cultures postdigitals, noves narratives, pràctiques col·laboratives i innovació social.