https://participa.santboi.cat/processes/plgeneralitat?locale=en

La Plaça de la Generalitat està situada en el barri de Marianao del municipi de Sant Boi de Llobregat i va ser construïda a finals dels anys setanta. Des de llavors, la plaça no ha sofert pràcticament cap renovació urbana. No obstant això, des de fa més d'una dècada, els veïns de la plaça exigeixen una intervenció de l'Administració per diverses raons: la percepció d'inseguretat en el barri, la necessitat de fomentar el comerç, i la degradació de l'ús de la plaça en general.

El repte és el redissenyar una nova plaça des de la perspectiva de l'apoderament dels ciutadans, tot iniciant un procés participatiu per a millorar i transformar la plaça d'acord amb les seves necessitats i els seus desitjos. Aquest procés s'ha desenvolupat amb la col·laboració dels tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el  Departament de Participació Ciutadana, , i l'Associació Circula Cultura..

Principis metodològics
Cadascuna de les fases del procés presenta unes característiques pròpies i uns principis compartits.

Un procés participatiu vinculant
Un procés participatiu col·laboratiu
Un procés participatiu on tothom té veu i un espai per ser escoltat
Un procés participatiu transparent
Un procés participatiu amb retorns a la ciutadania
Un procés participatiu liderat per agents del mateix territori


Com a dissenyadora social, la meva contribució i el meu rol a “Trobem-nos a la Plaça de la Generalitat” és:

  • Recol·lecció d'informació
  • Sistematització del coneixement
  • Disseny de dinàmiques on la informació prové de la ciutadania a través de la imaginació, el disseny i la intel·ligència col·lectiva
  • Desenvolupament de metodologies de co-decisió i co-creació per a totes les interaccions en l'espai públic
  • Potenciar un entorn de co-creació