El juny 2018 a Contrallum vam compartir els resultats de la recerca del sociòleg del disseny i de la teconologia Andreu Belsunces. L'Andreu estava interessat en el poder de la ficció en el procés de creació de noves realitats, i més concretament, al desenvolupament i acceptació cultural de les noves tecnologies.

A ContraFicció vam fer ficció col·lectivament, servint-nos d'un objecte desconnectat del temps i dels nostres referents.

Cadascú va construir una història a partir d’aquest objecte: li va donar un ús, una raó de ser al món, el va ubicar en un moment concret (passat, present o futur), i el va situar en un sistema de coordenades que basculava entre la quotidianitat i el poder. El resultat fou la partitura d’inici de diverses converses entre els convidats que van ajudar a la reflexió de l'Andreu.


Com a dissenyadora social, la meva contribució i el meu rol a Contrallum és:

  • Potenciar un entorn de co-creació
  • Co-crear la metodologia de l'acte per a interactuar a través del disseny i col·laborar a través de la imaginació
  • Partir de la idea que els participants són d'una gran diversitat de procedències, perspectives i inquietuds  
  • Cada acte de Contrallum és considerat com a part d'alguna cosa més gran, interconnectat i en constant transformació

Aquesta entrada està relacionada amb el projecte: