Coboi és un laboratori públic d'innovació social situat a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), un territori perifèric i cultural que s'ha convertit en un lloc resilient on s'han anat produint importants canvis productius i socials en les últimes dues dècades. La contribució al bé comú i a l'exercici d'una economia pensada, amb i per a les persones, és l'eix central de l'acció de Coboi.

Coboi funciona com una plataforma relacional on l'administració, les empreses, l'acadèmia i la ciutadania treballen junts per a co-crear i co-innovar solucions per als reptes actuals i futurs i impulsar així un canvi social estructural més allà del que qualsevol podria fer per si mateix.


Com a dissenyadora social, la meva contribució i el meu rol a Coboi és:

  • Ideació, prototipatge, i creació de metodologies a través de un "Toolkit" dissenyat per donar resposta a reptes socials
  • Sistematització del coneixement
  • Potenciar un entorn de co-creació
  • Ideació de dinàmiques participatives, centrades en les persones, utilitzant els mètides de Design Thinking i Design Futuring.
  • Conceptualizació
  • Action Research.