El setembre de 2018 a Contrallum vam explorar col·lectivament l'apropament artístic de Perrine Honoré. Com a artista, ella tracta de decosificar el cos en les seves il·lustracions i esborra de manera generosa i acolorida aquesta frontera entre el que es considera femení i masculí.

Com a participants, i a través d'una dinàmica imaginativa, vam utilitzar la silueta d'un cos com a llenç per a reflexionar sobre com es poden eliminar totes aquestes barreres.

ContraCorpus també es va inspirar en l'exposició de l'artista, titulada “Intimidad Simbiótica”, on proposava al públic transformar-se en nens i contemplar les seves il·lustracions sense prejudicis, responent a una sèrie de preguntes i preocupacions que inspiren i donen vida a la seva obra.


Com a dissenyadora social, la meva contribució i el meu rol a Contrallum és:

  • Potenciar un entorn de co-creació
  • Co-crear la metodologia de l'acte per a interactuar a través del disseny i col·laborar a través de la imaginació
  • Partir de la idea que els participants són d'una gran diversitat de procedències, perspectives i inquietuds  
  • Cada acte de Contrallum forma part d'un projecte més ampli, interconnectat i en constant transformació
  • Implicar les persones a través del misteri, la imaginació i la imprevisibilitat

Aquesta entrada està relacionada amb el projecte: