Contrallum és un projecte compartit amb Pere Sala obert a la reflexió sobre temes relacionats amb la societat, la cultura, l’art i el país.

A Contrallum cada sessió té un format únic i es dissenya amb cura en funció de la temàtica que es tracta. Els convidats són l'epicentre, sempre en un grup divers de vint persones.

Busquem maneres de co-generar coneixement, idees, moviment i connexions.

Els actes organitzats fins avui són:

ContraPresentació
ContraFicció
ContraCorpus
ContraEstètica
ContraConserva


Com a dissenyadora social, la meva contribució i el meu rol a Contrallum és:

  • Potenciar un entorn de co-creació
  • Co-crear la metodologia de l'acte per a interactuar a través del disseny i col·laborar a través de la imaginació
  • Partir de la idea que els participants són d'una gran diversitat de procedències, perspectives i inquietuds  
  • Cada acte de Contrallum forma part d'un projecte més ampli, interconnectat i en constant transformació
  • Implicar les persones a través del misteri, la imaginació i la imprevisibilitat