El 16 de gener de 2019 va tenir lloc l'exposició ‘Design for City Making’ (DxCM), una plataforma transversal dedicada a investigar com el disseny pot donar suport a la innovació social i contribuir a millorar les nostres ciutats.

L'exposició va presentar el concepte general de la iniciativa i una sèrie de projectes il·lustratius realitzats durant el curs 2017-18. L'exposició va ser l'excusa perfecta per a iniciar una veritable col·laboració entre projectes i començar una exploració de noves iniciatives que puguin millorar les ciutats, començant per Barcelona.

L'exposició s'engloba dins la col·laboració amb DxCM.

Aquesta entrada està relacionada amb el projecte: